Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 8

Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 8

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam – Lịch sử 8

Sau khi đã đặt ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp đã bắt tay vào thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam cũng có những biến chuyển vô cùng quan trọng. Dưới …

Read More »

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 310x165 - Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 8

Vào những năm cuối của thế kỉ XIX, dưới ách đô hộ của thực dân, xã hội Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Để đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng này, một số nhà yêu nước đã khởi xướng các cuộc cải cách, phát …

Read More »

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8

hinh anh nu sinh cap 3 dep voi goc chup nghieng 310x165 - Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 8

Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân đã nổ ra khá rầm rộ, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia nhưng cuối cùng đều thất bại. Đến cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã diễn ra, cuộc khởi nghĩa này …

Read More »

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8

Đến cuối những năm cuối thế kỉ XX phong trào kháng chiến chống Pháp bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, vậy những phong trào này có diễn biến, hoạt động và kết quả như  thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày …

Read More »

Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Lịch sử 8

Thế giới nửa đầu thế kỉ XX đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học, kĩ thuật, công nghệ. Những phát minh này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại. Để hiểu rõ hơn về động lực của sự …

Read More »

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939) – Lịch sử 8

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, các nước đế quốc đã đẩy mạnh bành chướng thế lực, xâm lược thuộc địa. Châu Á là một trong những miếng mồi béo bở mà đế quốc tập trung xâm chiếm. Để chống lại sự áp bức, bóc lột của đế quốc, …

Read More »