Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9

Lịch sử lớp 9

Câu hỏi ôn tập 33: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 – Lịch sử 9

gai xinh di hoc dep 310x165 - Câu hỏi ôn tập 33: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP Câu hỏi 1: Nêu những đặc điểm chính của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1919 – 1930? Trả lời câu hỏi: – Xã hội Việt Nam có sự biến chuyển từ một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu trở thành một xã …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 32: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( Từ năm 1986 đến năm 2000) – Lịch sử 9

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 32: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( Từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP Câu hỏi 1: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Trả lời câu hỏi: * Trong nước: Trong hơn một thập niên thực hiện hai …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 1973-1975) (Phần 2) – Lịch sử 9

anh girl xinh hoc sinh cap 3 rang khenh 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 1973-1975) (Phần 2) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2 Câu hỏi 8: Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975? Trả lời câu hỏi: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 diễn ra trong gần hai tháng (từ ngày 4-3-1975 đến ngày 2-5-1975) qua …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 3) – Lịch sử 9

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 3) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 3 Câu hỏi 28: Mĩ thực hiện thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 – 1973)? Trả lời câu hỏi: – Quân đội Sài Gòn còn được Mĩ sử dụng như …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 2) – Lịch sử 9

nu sinh dep mo95757972 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 2) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2 Câu hỏi 11: Tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)? Trả lời câu hỏi: – Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy được mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược của quân chủ lực vào …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) – Lịch sử 9

bieu cam ve mai truong than yeu 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Vì sao Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam? Trả lời câu hỏi: Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là vì: – Với chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 3) – Lịch sử 9

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 3) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 3 Câu hỏi 17: Mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965) là gì? Trả lời câu hỏi: Mục tiêu của của kế hoạch 5 năm: – Ra sức phát triển công nghiệp và nông nghiệp. – Đẩy mạnh cải tạo xã hội …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 2) – Lịch sử 9

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 2) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2 Câu hỏi 9: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ là gì? Trả lời câu hỏi: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Trung ương Đảng đã đề ra nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam là chuyển cuộc đấu tranh vũ trang …

Read More »

Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 1) – Lịch sử 9

hoaphuong 25 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 1) - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Cho biết tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương? Trả lời câu hỏi: – Ở miền Bắc, ngày 10/10/1954, Pháp rút khỏi Hà Nội. Đến giữa tháng 5-1955, quân Pháp rút hết quân khỏi miền Bắc …

Read More »