Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 9

Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 9

Câu hỏi ôn tập 33: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 – Lịch sử 9

ao dai2 310x165 - Câu hỏi ôn tập 33: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 - Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP Câu hỏi 1: Nêu những đặc điểm chính của lịch sử dân tộc trong giai đoạn 1919 – 1930? Trả lời câu hỏi: – Xã hội Việt Nam có sự biến chuyển từ một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu trở thành một xã …

Read More »

Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 – Lịch sử 9

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 - Lịch sử 9

Bài viết này chúng tôi xin khái quát lại kiến thức lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 có nhiều chuyển biến trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ từ năm 1945. Quá trình ấy đã viết …

Read More »

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) – Lịch sử 9

Theo sát tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, các nước lớn phát triển kinh tế vượt bậc. Việt Nam cần có những chính sách thay đổi phù hợp với cuồng quay của hiện đại. Năm 1986, Nhà nước quyết định đổi mới nhiều mặt trên con đường đi …

Read More »

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) – Lịch sử 9

Bước ra sau chiến thắng dân tộc không thể đắm chìm mãi trong đại thắng mùa xuân 1975, đã đến lúc Đảng ra những chính sách mới nhằm xây dựng đất nước đi theo xã hội chủ nghĩa và củng cố quốc phòng đấu  tranh bảo vệ nền độc lập …

Read More »

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) – Lịch sử 9

7140 1494911290048 1014 310x165 - Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - Lịch sử 9

Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) là nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng đề ra. Cả nước dốc toàn lực quyết tâm giành thắng lợi trong năm 1975 với chiến thắng Hồ Chí Minh đi vào lịch sử trở mốc son chói lọi …

Read More »

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) – Lịch sử 9

ao dai2 310x165 - Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - Lịch sử 9

Nhằm thay cho chiến lược “ chiến tranh đặc biệt “ đã bị phá sản ở miền Nam, đế quốc Mỹ tiến hành “Chiến tranh cục bộ “ tức dùng lực lượng quân Mỹ, quân đồng minh, quân Sài gòn. Trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng với sự đầu …

Read More »

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) – Lịch sử 9

tyad thumb mllh 310x165 - Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 9

Sau khi kháng chiến thực dân Pháp giành thắng lợi, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965). Trong thời kì miền Bắc tích cực chi viện cho miền Nam cả sức người và sức …

Read More »

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược dần bước vào đỉnh điểm và kết thúc trong giai đoạn 1953-1954 khép lại với chiến thắng Điên Biên Phủ vô cùng oai hùng. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết giữa Việt Nam,Pháp dưới sự chứng kiến của các …

Read More »

Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) – Lịch sử 9

Trong 5 năm đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền mới gặp nhiều khó khăn. Sang giai đoạn mới này, Đảng ta có những bước phát triển mau lẹ trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) để phù hợp với tình hình cách mạng đất …

Read More »

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) – Lịch sử 9

Ngoài khắc phục tình trạng khó khăn do giặc dốt, giặc đói thì nước ta còn phải chống giặc ngoại xâm. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) vô cùng nguy nan. Chính quyền còn non trẻ càng cần được bảo vệ khỏi …

Read More »