Home / Tài liệu môn Ngữ văn / Văn mẫu hay lớp 3

Văn mẫu hay lớp 3

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

7212 1494911290056 1016 310x165 - Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Trình bày hiểu biết của em về Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thị xã Bến …

Read More »

Viết đơn xin nghỉ học văn 3

gai xinh di hoc dep 310x165 - Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Đề bài: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học. Bài làm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Viết đơn …

Read More »