Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10

Sinh học lớp 10

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 10 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng

7239 1494911290062 1019 310x165 - Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 10 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Đề thi:  Câu 19. Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là:  Nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất hữu cơ. Đều có nguồn năng lượng lừ ánh sáng mặt trời.  Nguồn cacbon …

Read More »