Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 10 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng

thay co1 310x165 - Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 10 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Đề thi:  Câu 19. Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là:  Nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất hữu cơ. Đều có nguồn năng lượng lừ ánh sáng mặt trời.  Nguồn cacbon …

Read More »