Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 (page 4)

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần Sinh trưởng và sinh sản ở sinh vật ( tiếp) – Sinh học 10

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần Sinh trưởng và sinh sản ở sinh vật ( tiếp) – Sinh học 10

Đề thi: Câu 6. (Đề thi Olympic sinh học 30/4) Chất kháng sinh là gì? Để sản xuất chất kháng sinh người ta thường dùng loại vi sinh vật nào? Hãy cho biết qui trình chung để sản xuất chất kháng sinh. Câu 7. (Đề thi Olympic sinh học 30/4) …

Read More »

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật (tiếp theo 2) – Sinh học 10

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 12 310x165 - Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật (tiếp theo 2) – Sinh học 10

Đề thi: Câu 21.  Các vi sinh vật dị dưỡng thu nhận năng lượng lừ quá trình phân giải các chất hữu cơ có sẵn, tuy nhiên trong tự nhiên tồn lại nhiều nhóm vi sinh vật dị dưỡng khác nhau và cách thu nhận năng lượng (dưới dạng ATP) …

Read More »

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật tiếp theo 1 – Sinh học 10

52043129 09 1024x682 1 310x165 - Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật  tiếp theo 1 – Sinh học 10

Đề thi: Câu 16.  Trình bày cách làm giấm ăn. Vi sinh vật nào tham gia vào quá trình này? Hình dạng và kiểu hô hấp của vi sinh vật đó? Câu 17.  Phân tích cơ sở khoa học của quá trình làm chua thực phẩm (muối dưa, cà). Câu …

Read More »

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật 9 tiếp theo – Sinh học 10

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật 9 tiếp theo – Sinh học 10

Đề thi: Câu 1. (Đề thi Olympic sinh học 30/4) So sánh về hình thức tổ chức cơ thể của vi khuẩn và vi khuẩn lam. Nêu những lợi ích của hai nhóm vi sinh vật trên. Câu 12. (Đề thi Olympic sinh học 30/4) Trình bày các hướng sử …

Read More »

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật ( tiếp) – Sinh học 10

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Sinh vật ( tiếp) – Sinh học 10

Đề thi: Câu 6. So sánh nấm men và vi khuẩn Hãy gọi tên và so sánh 2 phản ứng lên men sau: C6H,2C6 -> 2C2H5OH12002 ———–>C6H12C6-> 2CH,CHOH COOH Thuốc trừ sâu sinh học là gì? Phân tích Ưu điểm và nhược điểm của thuốc trừ sâu sinh học? Câu …

Read More »