Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11

Sinh học lớp 11

Đề thi học sinh giỏi quốc gia trắc nghiệm môn Sinh học 11 ( tiếp theo )

myhuyen 1 310x165 - Đề thi học sinh giỏi quốc gia trắc nghiệm môn Sinh học 11 ( tiếp theo )

Đề thi:  Câu 21. Trong các tế bào nhân thực ADN có thể tìm thấy trong A. Nhân                                                               B. Ti thể Lục lạp  . Trong tất cả các loại trên Câu 22. Một chất độc làm ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp prôtêin thì có thể ảnh hưởng …

Read More »