Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11

Đề thi học sinh giỏi quốc gia trắc nghiệm môn Sinh học 11 ( tiếp theo )

7140 1494911290048 1014 310x165 - Đề thi học sinh giỏi quốc gia trắc nghiệm môn Sinh học 11 ( tiếp theo )

Đề thi:  Câu 21. Trong các tế bào nhân thực ADN có thể tìm thấy trong A. Nhân                                                               B. Ti thể Lục lạp  . Trong tất cả các loại trên Câu 22. Một chất độc làm ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp prôtêin thì có thể ảnh hưởng …

Read More »