Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11

Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật( tiếp) – Sinh học 11

myhuyen 1 310x165 - Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật( tiếp) - Sinh học 11

Bài học trước, các bạn đã được tìm hiểu về nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật, bài tiếp theo này, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát …

Read More »

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật – Sinh học 11

nu sinh dep mo95757972 310x165 - Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật - Sinh học 11

Sự sinh trưởng và phát triển của động vật chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố như bên trong, bên ngoài… Để hiểu sâu về những nhân tố đó bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng …

Read More »