Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6

Sinh học lớp 6

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) – Sinh học 6

7225 1494911290059 1017 310x165 - Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) - Sinh học 6

Để hiểu về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người, hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến cho các bạn những kiến thức cơ bản, cùng với một số bài tập áp dụng thực tế: A: Bài tập:  Câu 1.  Con người sử …

Read More »

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người – Sinh học 6

nu sinh 20181115 040157 310x165 - Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người - Sinh học 6

Để hiểu hơn về vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người, trong bài học hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến cho các bạn những kiến thức cơ bản của nó thông qua một số bài tập áp dụng: A: …

Read More »