Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7

Sinh học lớp 7

Bài 59: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương – Sinh học 7

7370 1494911290067 1020 310x165 - Bài 59: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương - Sinh học 7

Để tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương, bài học hôm nay chúng tôi sẽ đi khảo sát nó đối với một số địa phương. A: Bài tập:  Câu 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào? Hướng dẫn …

Read More »