Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9

Sinh học lớp 9

Đề thi trắc nghiệm bài tập phần Quang hợp ( tiếp theo 4) – Sinh học 11

1586828911 38 cuuheight990 310x165 - Đề thi trắc nghiệm bài tập phần Quang hợp ( tiếp theo 4) – Sinh học 11

Đề thi:  Câu 61:  Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là: A: Cường độ ánh sáng tối thiểu để cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau. B: Cường độ ánh sáng lối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại C: Cường độ ánh sáng …

Read More »