Home / Tài liệu môn Vật lý

Tài liệu môn Vật lý

Thơ vui ôn thi Vật lý

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 8 310x165 - Thơ vui ôn thi Vật lý

Ánh sáng là kẻ hai mang Vừa sóng, vừa hạt rõ ràng nghe cưng! Giao thoa là sóng đã từng, Tán sắc, nhiễu xạ lẫy lừng sóng mang Còn hạt dùng xét điện – quang Trong ngoài tuy chất, cứ phang cho thầy Quang ngoài là đánh e bay Quang …

Read More »