Home / Tài liệu môn Vật lý / Câu hỏi Vật lý vui / Vì sao đồng hồ đặt bên cạnh nam châm thì chạy không chính xac nữa?

Vì sao đồng hồ đặt bên cạnh nam châm thì chạy không chính xac nữa?

Đáp án: Đồng hồ do nhiều thứ kim loại chế thành, trong số đó có kim loại dễ bị ảnh hưởng của nam châm, bị từ hóa nên đồng hồ chạy không còn đúng nữa.

>> Xem thêm:  Tại sao chạy lấy đà trước, ta lại nhảy được xa hơn là đứng tại chỗ nhảy ngay?

Check Also

7175 1494911290053 1015 310x165 - Trong các vụ hỏa hoạn cháy xăng dầu, tại sao các chiến sĩ chữa cháy không sử dụng nước để dập lửa?

Trong các vụ hỏa hoạn cháy xăng dầu, tại sao các chiến sĩ chữa cháy không sử dụng nước để dập lửa?

Đáp án: Vì xăng, dầu nhẹ hơn nước nên vừa dội nước vào là dầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *